Tag Archive

Tag Archives for " du-lịch-thác-bản-giốc "

Bản Giốc-thắng cảnh nơi phên giậu

  Từ nhỏ đã nghe câu ca dao: Nàng về nuôi cái cùng con để anh đi trẩy nước non Cao Bằng. Nhưng quả thực tôi mới chỉ biết đến cảnh sắc Cao Bằng qua màn ảnh nhỏ, chưa 1 lần được đặt chân đến vùng đất địa đầu này. Nhất là sau này lớn […]

ĐỌC TIẾP